آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
خون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش
هر کسی اندر جهان مجنون یک لیلی شدند
عارفان لیلی خویش و دم به دم مجنون خویش
ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش
گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی
در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش
لنگری از گنج مادون بسته‌ای بر پای جان
تا فروتر می‌روی هر روز با قارون خویش
یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق
گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خویش......
مولوی دیوان شمس

نظرات:تنها غذای روح...

عشق یک ضرورت است
تنها غذای روح...
جسم با غذا دوام می‌یابد
و روح تنها با {عشق} زنده می‌ماند
مگذار عشق تنها در سطح واژه‌ای بماند.
بگذار به آزمونی نافذ فرا َروید...

نظرات:"فکر را پر بدهید"

 

"فکر را پر بدهید"
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
"فکر باید بپرد"
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند
....
"فکر اگر پربکشد"
جای این توپ و تفنگ، این همه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد
دست ها مزرع گل های قشنگ
......
"فکر اگر پر بکشد"
هیچ کس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست
همه پاکیم و رها .


نظرات:باد ،می رقصد تا غنچه بخواند آواز ...

خاک،می کوشد ،تا دانه نماید پرواز ...
باد ،می رقصد تا غنچه بخواند آواز ...
مرغ ،می خواند تا سنگ نباشد دلتنگ
مهر ،می خواهد تا لعل بسازد از سنگ...
تاک،صد بوسه ز خورشید رباید از دور
تا که صد خوشه چو خورشید بر آرد انگور
سرو نیلوفر نشکفته ی نو خاسته را
می دهد یاری کز شاخه بیاید بالا
سر خوشانند ،ستایشگر خورشید وزمین
همه مهر است ومحبت ،نه جدال ونه کین
اشک می جوشد در چشمه ی چشمم نا گاه
بغض می پیچد در آینه سوزانم آه...
پس چرا ما نتوانیم که این سان باشیم ؟
به خود آییم وبخواهیم که ...
انسان باشیم!


نظرات:یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

 

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

ابوسعید ابوالخیر


نظرات:خوشبختی...

 
خوشبختی لذّت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.

نظرات:صنمـا ذکـر تـو گـویم

 

صنمـا ذکـر تـو گـویم کـه سزاوار ثنائی

که بـه هـرکوی خرامی همه جا قبلهٴ مائی..


نظرات:ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ...

 

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﯾﮏ ﻧﻮﺍﺯﺵ،
ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ، ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﯿﺰ،
ﯾﮏ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ،
ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ،
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ ...


نظرات:هرقلبى دردى دارد

 

هرقلبى دردى دارد
:
فقط نحوه ى ابراز آن متفاوت است
:
برخى آن را درچشمانشان پنهان مى كنند
:
برخى در لبخندشان


نظرات:احساس شما

 

احساس شما قوی ترین آهنربا در تمام کائنات است ؛
احساس نگرانی، نگرانی بیشتری را جذب می کند
اضطراب، اضطراب بیشتری را جذب می کنذ
نارضایتی، نارضایتی بیشتری را جذب می کند
و….
لذت، لذت بیشتری را جذب می کند
شادی، شادی بیشتری را جذب می کند لبخند
شکرگزاری، موارد قابل شکرگزاری بیشتری را جذب می کند
مهربانی، مهربانی بیشتری را جذب می کند
احساس ثروتمندی، ثروت بیشتری را جذب می کند
پس این یک کار درونی است !!!
شما برای این که جهان پیرامون خودتان را تغییر بدهید،
تمام کاری که لازم است انجام بدهید این است که :
احساس درونی خودتون رو تغییر بدید.
روش آسونیه مگه نه؟
همین حالا لذت رو احساس کنید


نظرات:عشق آن باشد...

 

عشق آن باشد که حیرانت کند

بی نیاز از کفر و ایمانت کند..

" مولانا "


نظرات:زندگی ذره‌ی کاهیست، که کوهش کردیم

 

زندگى موسیقى گنجشک هاست
زندگى باغ تماشاى خداست...
زندگى یعنى همین پرواز‌ها،
صبح‌ها،
لبخند‌ها،
آواز‌ها...
زندگی ذره‌ی کاهیست، که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست، که خوارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز عشق،
بجز حرف محبت به کسی،
ورنه هر خار و خسی،
زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد،

دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟

سهراب سپهری.


نظرات:"آینده" مکانی نیست که به آنجا می رویم

 
"آینده" مکانی نیست که به آنجا می رویم،
جاییست که آن را به وجود می آوریم.
راه هایی که به "آینده" ختم می شوند یافتنی نیستند،
بلکه ساختنی اند و ساختن آن؛
هم سازنده را و هم مقصد را دگرگون میکند.
(نوشته ی سردر دانشگاه آکسفورد)

نظرات:قدری به روح خودت احترام بگذار

قدری به روح خودت احترام بگذار و همیشه با خودت اصیل صادق باش........

هیچ چیز مهمتر از این نیست...


نظرات:دلا!!!

 

دلا!!!
فرزانگی كردن مهم است
خدارابندگی كردن مهم است
چه مدت زندگی كردن مهم نیست
چگونه زندگی كردن مهم است

دلا !!!
این زندگی جز یك سفر نیست
گذرگاه است وراهش بی خطر نیست
چو خواهی باصفاباشی وصادق
به جز راه خدا راهی دگر نیست

غم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم است
چه مدت زندگی كردن مهم نیست
چگونه زندگی كردن مهم است

دلا!!!
بانفس جنگیدن مهم است
عیوب خویش را دیدن مهم است
خطا باشد ز مردم عیب جویی
خطای خلق بخشیدن مهم است

دلا!!!
درد آشنا بودن مهم است
به مردم عشق ورزیدن مهم است
چه مدت زندگی كردن مهم نیست
چگونه زندگی كردن مهم است


نظرات:قیمتت رو " نیت و عملت " مشخص میکنه

 
قیمتت رو " نیت و عملت " مشخص میکنه؛

کربنی که بتونه سیاه کنه و بسوزونه، ذغال،

و کربنی که نور رو بتابونه و بدرخشه، الماسه ؛

بله قیمت گذاری آدمها بر روی خودشون و به دست خودشونه ...

نظرات:گفت که مستند

گفتم که دو چشم سیهت ، گفت که مستند
گفتم مُژِگان ، گفت که با مست نشستند
گفتم که شکستند دلم ! گفت درست است
گفتم که چرا ؟ خنده زنان گفت که مستند
گفتم نگهت ، گفت بگو آفت دلها
گفتم دو لبت ، گفت بگو باده پرستند
گفتم که دو زلفت دلِ من ، گفت ربودند
گفتم که شکستند چرا ؟ گفت : شکستند !
گفتم که بسی سرو سهی ، گفت بلند است
گفتم به بَرِ قامت تو ، گفت که پستند
گفتم که میان و دهنت ؟ گفت طلسمند
گفتم که چه سان ؟ گفت همین نیست که هستند ؟
گفتم به که باشد نظرت ؟ گفت به عشّاق
گفتم همه مردند ز غم ، گفت با نازکه رستند
گفتم که درِ میکده ها ؟ گفت گشودند
گفتم همه درهای دگر ؟ گفت که بستند
گفتم که بَرَد راه به تو ؟ گفت که "مفتون"
گفتم دگران ؟ گفت همه باد به دستند....
میر مفتون همدانی


نظرات:از حاشیه‌ی امنیت بیرون بیا

 
بیست سال بعد، بابتِ کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابتِ کارهایی که کرده‌ای.
بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار،
،
جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن..
- مارک تواین

نظرات:بیاموزیم

بیاموزیم هرکس را همان طور که هست بپذیریم....


نظرات:برای آن کس که بخواهد و بجوید

 

خداوند را زبان بند نیامده است که دیگر سخن نگوید
اگر تو در بیایان سیر کردی و طور سینا را ندیدی
از مسکنت روح توست......
وگرنه به هر بیابان که رَوی کوه طور حاضر است
و ندای خداوندی با همان طنین به گوش می رسد
برای آن کس که بخواهد و بجوید
اما آن کس که به سوی زمین خَم شده
و تمامی دل در گرو آب و نان و منّ و سلوی نهاده است
آن آتش را نمی بیند
و آن صدا را که چون رعد در بیابان پیچیده است نمی شنود.
جمیز راسل لوئل


نظرات:خوشبختی از آن كسی است ...

خوشبختی از آن كسی است
كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كند
چه دنیا به كامش باشد و چه نباشد
چه آن زمان كه می دود و نمیرسد
و چه آن زمان كه گامی برنداشته،خود را در مقصد می بیند
چرا كه خوشبختی
چیزی جز آرامش نیست
و هر كس كه این موهبت الهی را دارد
خوشبخت است......

نظرات:همچنان زخم پذیر و برهنه است....

 

آن کس که حق با اوست
عریان و بی حفاظ چنان است
که گویی جوشنی از پولاد بر تن دارد،
و آن کس که حق با او نیست
و جور و ستم دلش را تباه کرده است
هرچند که خود را به هزار جوشن مجهز کند
همچنان زخم پذیر و برهنه است....


نظرات:عشق سنگی

کلیساها و کنیسه ها و مسجدها را چنان بنا میکنند
که قامتشان تا به آسمان بالا میرود
آسمان
با تعجب به این همه عشق مینگرد
به این همه عشقِ سنگی.
  رزه آوسلندر


نظرات:او شد منو ، من او شدم

 

در عمق نا اگاهیم
همراه با ، خود خواهیم
نا گه ندایى بر دمید
باز آ به من صبحت رسید
اگاهیم را بر نگر
در خود فرو رو یك نظر
نا گه ز خوابى پر عطش
بر خواستم ، بس مرتعش
دیدم كه در اغوش او
مستم سرا پا گوش او
گفتا برو بر خود نگر
تا كى بمانى لم یسر؟
حال این زمانم را نگر
ارامشى دارم به بر
از خود رها گشتم دگر
با او چنین هستم نگر
ارامشش ازادى است
اسایشش ابادى است
با راه او همسو شدم
با حس او در او شدم
یا هو زدو ، من هو شدم
او شد منو ، من او شدم


نظرات:عجبی نیست که عالم نگران می بینم

 

در پس پرده بسی راز نهان می بینم
یک جهان عشق در این کنج جهان می بینم
قصه ای را که نگنجد به بیان می شنوم
حالتی را که نیایدبه گمان می بینم
هستی از بسکه درآمیخته با رنگ و فسون
دامن آلود گنه ، پیر و جوان می بینم
دیده گر باز کنم ، در دل صحرای وجود
توده ای خاک و جهان خفته در آن می بینم
هیچ در هیچ و شتاب است به دنبال شتاب
آنچه در آینه ی گشت زمان می بینم
هر که در عالم خود گمشده یاری دارد
عجبی نیست که عالم نگران می بینم
آنچه باقیست ، همان قصه ی عشق است و جنون
غیر از این هر چه بود ، آب روان می بینیم
بر لبم مهر سکوت است چه پرسی از عشق
فتنه ی عالمی از تیغ زبان می بینم
اولین شرط ، در این مرحله تسلیم و رضاست
حق همانست و همین به که همان می بینم
معینی کرمانشاهی


نظرات:اگر کسی را دوست دارید...

اگر کسی را دوست دارید ،
او را تنها نگذارید و به دیدنش بروید و یا از حالش به هر نحوی که شده با خبر شوید .
زیرا جاده ای که در آن رفت و آمد نمی شود ،
خار ها و علف های هرزه می رویند ...


نظرات:ﺷﺮﺍﺏ ﻛﻬﻨﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻨﻮﺷﯽ ...

 
ﺷﺮﺍﺏ ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،
ﻃﻌﻤﺶ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻏﻠﻴﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،
ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺭﯼ .
ﺷﺮﺍﺏ ﻛﻬﻨﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻨﻮﺷﯽ ،
ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪ ،
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﺮﺍﺏ ،
ﺭﺳﻮﺥ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﺕ .
ﺭﻳﺶ ﻣﯽ ﺩﻭﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﺖ .
ﺭﺳﻮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ،
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ

نظرات:بهترین احــساس...

 

بهترین احــساس...

رسیدن به آرامــــش است ...

کنار کسی که ...

تو را می فهمد و دوستت دارد


نظرات:هیچ وقت به ...

 

هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند


نظرات:اخرین مطالب