آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:آدم های بازنده

 

آدم های بازنده به زحمت زندگی نمی ارزند
اصلا حضورشان به هیچ کجای زندگی بر نمی خورد..
آدم های بازنده
وصله ناجور دنیا هستند و سربار زندگی...
لب و لوچه امیدشان آنقدر آویزان است که
بساط مرگ در زندگی شان پهن باشد ..
زندگی دلش به حال آدم های بازنده نمی سوزد و
دنیا بیکار نیست که دل آدم های بازنده را به دست بیاورد ..
باور کن ...
غلط های املایی سرنوشت همیشه قابل ویرایش اند.. اگر
دست روی دست تقدیرت نگذاری.. اگر
مشایعت کنی خودت را در میان اتفاق های ناخوشایند.. اگر
بجنگی تا جهنم کنونی ات را زمین گیر کنی..
.
.
نا امید که شدی، بر سر زندگی ات قمار کن..
روزگار عجیب به آدم های جسور روی خوش نشان می دهد..


نظرات:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﻭﮔﺪﺍ

 

ﭼــﻪ ﺣﻘﯿــﺮﻭﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳــﺖ ﺁﻥ ﮐﺴــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﻣﻐــﺮﻭﺭﺍﺳﺖ !
ﭼــﺮﺍ ﻛـــﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧــﺞ ، ﺷــــﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑــﺎﺯ ﻫـﻤــﻪ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒــﻪ ﻗــــﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـــﺪ.
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﻭﮔﺪﺍ
ﺩﺍﺭﺍ ﻭﻧﺪﺍﺭ ﻗﺒﺮﺍﺳﺖ


نظرات:ولی جوان میمیرند.

 
آنهایی که عمیقا یکدیگر را دوست دارند،هرگز پیر نمیشوند.
 
آنها ممکن است از سالخوردگی بمیرند،ولی جوان میمیرند.

نظرات:از کوزه همان برون تراود...


نظرات:بی قیدوشرط عشق بورزیم

 

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود
چه زیباست
بی قیدوشرط عشق بورزیم
بی قصدوغرض حرف بزنیم
بی دلیل ببخشیم
وازهمه مهمتر
بی توقع
به تمام موجودات محبت کنیم...
عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند...
اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند،
شیطان در تنهایی خود خواهد مرد.


نظرات:هر سکوتی نشان از ضعف نیست...

 

هر سکوتی نشان از ضعف نیست... دانشجویی میگفت:
یکی از دکترهای دانشگاه ما که استاد هم بود،
ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او میخندیدم...! . .
.
تا اینکه
برامون مشخص شد
اون ساعت تنها دخترش بوده
که اونو از دست داده بوده... دلهایی هست که درد میکشند،اما دم نمیزنند... همیشه سکوت،دلیل بر عدم قدرت شخص بر جواب دادنش نیست...
خیلی ها هستند که سکوت اختیار میکنند،
تا کسی را جریحه دار نکنند... خیلی ها هستند سکوت اختیار میکنند...،
چون درد دارند و حرف زدنشان دردشان را بیشتر میکند... خیلی ها هستند می دانند که حرف زدن در بعضی مواقع فایده ای ندارد... خیلی ها هم هنگام عصبانیت سکوت اختیار میکنند تا کسی را از دست ندهند...!


نظرات: 

دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم
کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بربستم
تویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم
بدین قبله نماز آرم به هر وادی که من هستم
.............
مولانا


نظرات:دلتنگ مشو

 
اگر تورا دشمنی می باشد دلتنگ مشو
 
که هر که را دشمنی نباشدبی قدر و بها می باشد.

نظرات:ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !!!

 

 

 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ
ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ !
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ...
ﻭ ... ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ !
..................

 


نظرات:امروز ...

 

امروز ، امروزه
امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر محبت کنی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و مهربون باش
امروز هر چقدر دلها رو شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیره پس شادی بخش باش
امروز هر چقدر نفس بکشی جهان با کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه پس از اعماق وجودت نفس بکش
امروز هر چقدر ارزو کنی چشمه ی ارزوهات خشک نمیشه پس ارزو کن
امروز هر چقـــــــــــــــــــــــــــــدر خدا رو صدا کنی خدا خسته نمیشه پس
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداش کن
اون منتظر توست
منتظر ارزوهات ، خنده هات ، گریه هات ، ستاره شمردنات و
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشق بودنات
صداش کن
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا جونم ، دوستت دارم بی حد و اندازه


نظرات:محاکمه کردن خود


نظرات:ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ

 
ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﭘﺘﮏ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
...............

نظرات:متعهدی یا نه!؟

 
میپرسند مجردی یا متاهل؟
بنظرم بهتره بپرسیم متعهدی یا نه!؟
چون تجربه نشان داده نه مجرد بودن نشانه تعلق خاطر نداشتن به کسی ست و نه متاهل بودن نشانه تعهد و وفاداری!
همه ی قراردادها را که روی کاغذ های بی جان نمی نویسند!
بعضی از عهد ها را روی قلب هایمان می نویسیم...
حواسمان به این عهد های غیر کاغذی باشد...
شکستشان یک آدم را می شکند...!

نظرات:دوستت دارم


نظرات:سخاوت به دل است ...

 

سخاوت به دل است ...نه دست!

اگر دلت نلرزید...

دستانت به زیبایی سخاوتمند می شود !!!!!!


نظرات:عشق بشود خاصیت ما!

 
بزرگترین ثروت دلهائیست که بدست می آوریم!
ما به شکار دلها می رویم! می خواهیم دوست داشته شویم...
بیایید به جایش به اکتشاف دلها رویم... بگذاریم مالکیت دلشان بماند برای خودشان... دوست داشته باشیم بی هیچ دخلی و تصرفی!
به قول سهراب عشق بشود خاصیت ما! نه رابطه ی خاص ما با کسی!

نظرات:خودت را از خودت طلب كن

 

هر چند وقت یكبار ،
خودت را از خودت طلب كن،
شاید گم شده باشی همه،
قربانیِ زبانِ خویشیم .
عضوی كه آرام پذیر نیست .
به ندرت پیش از تكلم می اندیشیم .
حتی در خواب هم حرف می زنیم.
خود را نگران آن چه می دانی یا نمی دانی نكن . نه به گذشته بیندیش و نه به آینده فقط بگذار دستان خدا هر روز شگفتی های اكنون را برای تو بیاورند .....


نظرات:چه کنم جان و جهان را

 

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را
نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم
چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را
ز همه خلق رمیدم ز همه بازرهیدم
نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را
ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم
چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را
دیوان شمس


نظرات:دلــم می‌خـــواست ...

 

دلــم می‌خـــواست
دنیا خانه‌ی مهر و محبّت بود
دلــم می‌خـــواست
مردم در همه احوال با هم آشتی بودند
طمع در مال یکدیگر نمی‌بستند
مراد خویش را در نامرادی‌های یکدیگر نمی‌جستند
ازین خون ریختن‌ها، فتنه‌ها پرهیز می‌کردند
چو کفتاران خون‌آشام کمتر چنگ و دندان تیز می‌کردند
چه شیــرین‌ست وقتی سینه هــا از مهـــر آکنــده‌ست
چه شیــرین‌ست وقتی آفتاب دوستی در آسمان دهر تابنده‌ست
چه شیــرین‌ست وقتی زنــــدگــی خــالی ز نیـــرنـــگ است ...!
"فریدون مشیری


نظرات:انسان موجود عجیبی است

 

انسان موجود عجیبی است
در به اشتراک گذاشتن ترس ها و نگرانی ها و بدبختی های خود
دست و دل بازتر است تا
در به اشتراک گذاشتن امیدها و خوش ها و شادمانی ها
لذت هم آغوشی را تنهایی تجربه میکند
اما درد تنهایی را برای دیگران غزل میسازد
سکه ها را در خلوت میشمارد و وقتی رکود را تجربه کرد
در میانه هر جماعتی، مظلومانه میپرسد
شما هم مثل ما این روزها گرفتارید؟
انسان موجود عجیبی است
و در انتقال شیرینی هایش به دیگران بیشتر از انتقال تلخیها تردید میکند
شاید سلامت در این روزگار
بیش از آنکه نیازمند رژیم غذایی باشد
نیازمند رژیم ارتباطی است
اینکه با چه کسانی حرف میزنیم
حرف چه کسانی را میشنویم
و به چه کسانی اجازه میدهیم در اطراف ما بمانند
استیو مارابولی


نظرات:عارفان را شمع و شاهد نیست ...

 

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
خون انگوری نخورده باده‌شان هم خون خویش
هر کسی اندر جهان مجنون لیلی‌ای شدند
عارفان لیلی خویش و دم به دم مجنون خویش
مولانا


نظرات:فلسفه نور به قبرش بباره ؟؟؟

 

 

فلسفه نور به قبرش بباره ؟؟؟
از ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ است.....
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﻍ
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﯾﺎﺿﯽ
ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ 6 ﭘﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ 4 ﺳﻮ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎﻥ 24 ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ 24 ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪﺩ 4 ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ
4 ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺁﺏ ﺑﺎﺩ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﺳﺖ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7 ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ 7 ﭘﻠﻪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ،
ﺁﺭﺍﻣﺶ ، ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﺍﺻﻄﻼﺡ ( ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺵ ﺑﺒﺎﺭﻩ ) ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ !


نظرات:یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
خون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش
هر کسی اندر جهان مجنون یک لیلی شدند
عارفان لیلی خویش و دم به دم مجنون خویش
ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش
گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی
در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش
لنگری از گنج مادون بسته‌ای بر پای جان
تا فروتر می‌روی هر روز با قارون خویش
یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق
گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خویش......
مولوی دیوان شمس

نظرات:تنها غذای روح...

عشق یک ضرورت است
تنها غذای روح...
جسم با غذا دوام می‌یابد
و روح تنها با {عشق} زنده می‌ماند
مگذار عشق تنها در سطح واژه‌ای بماند.
بگذار به آزمونی نافذ فرا َروید...

نظرات:"فکر را پر بدهید"

 

"فکر را پر بدهید"
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
"فکر باید بپرد"
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند
....
"فکر اگر پربکشد"
جای این توپ و تفنگ، این همه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد
دست ها مزرع گل های قشنگ
......
"فکر اگر پر بکشد"
هیچ کس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست
همه پاکیم و رها .


نظرات:باد ،می رقصد تا غنچه بخواند آواز ...

خاک،می کوشد ،تا دانه نماید پرواز ...
باد ،می رقصد تا غنچه بخواند آواز ...
مرغ ،می خواند تا سنگ نباشد دلتنگ
مهر ،می خواهد تا لعل بسازد از سنگ...
تاک،صد بوسه ز خورشید رباید از دور
تا که صد خوشه چو خورشید بر آرد انگور
سرو نیلوفر نشکفته ی نو خاسته را
می دهد یاری کز شاخه بیاید بالا
سر خوشانند ،ستایشگر خورشید وزمین
همه مهر است ومحبت ،نه جدال ونه کین
اشک می جوشد در چشمه ی چشمم نا گاه
بغض می پیچد در آینه سوزانم آه...
پس چرا ما نتوانیم که این سان باشیم ؟
به خود آییم وبخواهیم که ...
انسان باشیم!


نظرات:یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

 

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

ابوسعید ابوالخیر


نظرات:خوشبختی...

 
خوشبختی لذّت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.

نظرات:صنمـا ذکـر تـو گـویم

 

صنمـا ذکـر تـو گـویم کـه سزاوار ثنائی

که بـه هـرکوی خرامی همه جا قبلهٴ مائی..


نظرات:اخرین مطالب