• نویسنده:مریم
 • تاریخ:دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲
 • عنوان موضوع:
آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:چه هرمی درنگاهت هست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
 
,,یاران,,
خنک آیی,دلت باران
شوی همگام با یاران
سرت بالا,سرم بالا
نه رسوا,چون گنهکاران
چه هرمی درنگاهت هست
نفهمیدند بیداران
بشو بیگانه بیگانه
تمسخرهای هشیاران
کسی از ما ندزدیده
جسارتهای دلداران
بیا مستم ز بویت گل
شکستم جام میخواران
چنان با عشق می آیی
شوی درمان بیماران
تو سرخی یت نبین,لاله
شرابی خون دلداران
 

نظرات:به جنگ نادرستی ها شهامت است و پروا نیست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
پس از ابتلای احمد شاملو به عارضه ی مرض قند و قطع شدن پایش بر اثر این بیماری ، سیمین بهبهانی این غزل را برای او سرود :
 
 
عزیزتر ز جان، احمد! دویدن تو با پا نیست
به پای شعر می پویی؛ مگو که پای پویا نیست
تو مرد مرد مردانی، دلیل رهنوردانی
به پای دل دلالت کن که پای تن توانانیست
بلند قامت سبزت به شعر جلوه می بخشد
چرا که سرو بستان را چنین زبان گویا نیست
مگو سخن ز بیماری که شعر تندرستت را
به جنگ نادرستی ها شهامت است و پروا نیست
بلا، مهیب و وحشتزا اگر چه تند می راند
بگو عنان بگرداند کزو تورا محابا نیست
گریز آهوان دیدی بدان گریز خندیدی
تو شیر بیشه زارانی گریز از تو زیبا نیست
بمان که دفتر ما را هنوز خط عنوانی
کسی که با تو دارد دل به هیچ دیده تنها نیست
سیمین بهبهانی

نظرات:دنیا را پیچیده کرده اند

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
دنیا را پیچیده کرده اند و سخت،
انسانهایی که بوی سادگی نمی دهند...
برای شادی و لذت هزار بهانه می خواهند...
آرامش،رویا شده است،
عشق،شرطی..
محبت معامله شده است،
گذشت و بخشش منت..
معیارها عوض شده است،
ملاک ها پوچ و بی ارزش..
فقط با مرگ به خود می آییم،
و میفهمیم دنیا ساده بود و کوتاه
سختش کردیم...
 

نظرات:عشق را مدعی شده ای برای چه؟

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
 
اینقدر بیتاب و بیقراری برای چه؟
مدام در تب و تابی برای چه؟
اندکی تأمل،اندکی درنگ کن،
اینگونه از من گله داری برای چه؟
درد داری و درد مرا نمیفهمی،
از من اینهمه انتظار؟آخر برای چه؟
نگاه و چشم و لب و ابرو بهانه است،
عشق را مدعی شده ای برای چه؟
از من نخواه که به پوچی بها دهم،
خود را به دست خود گرفتار کنم برای چه؟
عمریست که این حرف و غزلها شنیده ام،
یکبار اشتباه کرده ام،دوباره برای چه؟
جمع کن بساط عاشقی و از سرای ما بگذر،
بیهوده نشسته ای به انتظار برای چه؟/.
(ف.شکیب نیا)
 

نظرات:و زندگی با عشق...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 

عشق که در زندگی ات جریان یابد،
نیازی به دلیل و بهانه نیست برای لبخند زدن..
نیاز نیست اتفاقی بیفتد تا تو شاد باشی..
عشق که قدم گذاشت در لحظه هایت،
شادی و خوشبخت..
بی دلیل..
بی بهانه..
تمام بادها در جهت موافق می وزند،
تا بادبانهای کشتی زندگی ات
رو به سوی اهداف زیبایت
در حرکت باشد..
باغ زندگی ات که سیراب شد از باران عشق،
بی گمان گلهای خوشبختی ات خواهد شکفت..
و زندگی با عشق ،
یعنی بهشت ../.
(ف.شکیب نیا)


نظرات:دیدی باز عاشقت شدم ؟

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
تنم را بکشم به لب‌هات
می‌سوزم ؟
یا آب می‌شوم ؟

بگذار برات کتاب بخوانم
بنشین اینجا
کتاب را بگیر توی دست‌هات
ورق بزن
دستم را دورت حلقه می‌کنم
از بالای شانه‌ات
کتاب
نفس می‌کشم
لای موهات
ورق بزن.

اگر توی گوش‌ت گفتم
دوستت دارم
و فرار کردم چی ؟
از پله‌های کودکی
بالا می‌آیم
تاب می‌خوری در تنهایی من
عاشقت می‌شوم
نگاهت مرا مرد می‌کند ..

دلتنگی‌ام را
به کی بگویم وقتی نیستی ؟
تا کجا راه بروم تا تمام شوم ؟
مثل یک جاده
...
نیستی که!
من هم عادت نمی‌کنم
آقای من!
همین.

کتاب را بالا بگیر ببینم
گاهی هم برگرد و بوسم کن
حواست به داستان هست ؟
نه
بیا از اول شروع کنیم.
دیدی ؟
دیدی باز عاشقت شدم ؟

عباس معروفی

نظرات:ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ، ﭼﻮﻥ ﻣـﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 

ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ، ﭼﻮﻥ ﻣـﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻩ ﺧــﺎﮐـﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﻓﮑﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻭ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ .
ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪﯾﻢ ﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
ﺑﺮﺩ . ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﺍﮔﺮ
ﺩﺭﻗﯿﺪﺣﯿﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ : ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺷـﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ.


نظرات:ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ....

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
آرامش نه عاشق بودن است,
نه گرفتن دستی که محرمت نیست…
نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای…
آرامش حضور♥♥♥ "خدا "❤❤❤ست،
وقتی در اوج نبودن ها
نابودت نمیکند…
وقتی ناگفته هایت را بی آنکه بگویی میفهمد…
وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی!
غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری…
وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود …
آرامش یعنی همین ،
تو بی هیچ قید و شرطی "خدا" را داری…
ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ،
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽﺳﺖ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻻﻫﺎ…!
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﺏ، ﻗﺸﻨﮓ
ﭼﻬﺮﻩﺍﺵ ﻧﻮﺭﺍﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﺎ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ،
ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻦ…
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ،
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺫﮐﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﻡ،
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻗﺺﮐﻨﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﻡ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ....

نظرات:حباب ها

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 

 

 
حباب ها را دوست دارم...
با تو؛
با خودشان؛
با دنیای رنگی آدمها
با آدمهای رنگ به رنگ
صادقند...
میتوانی آن طرفشان را ببینی
حتی دلشان هم برای تو میترکد وقتی که غصه داری...
حباب است دیگر؛
دلش نازک .
 

نظرات:گاهی وقتا تو زندگیت...

گاهی وقتا تو زندگیت به مشکلات زیادی بر میخوری
که حتی از بودنت پشیمون میشی
وقتایی که غم و غصه دست از سرت بر نمیداره و روزی صد بار آرزوی مرگ میکنی
وقتایی که گریه شده کار شب و روزت
درست همین وقتا
چشماتو که خوب باز کنی و دوروورت رو خوب نگا کنی
بعضیا هستن که نگرانت میشن
بعضیا که حواسشون بهت هست
بعضیا که واسه خندوندنت تلاش میکنن
بعضی ها که نمیذارن احساس تنهایی کنی
و میشن سنگ صبور درد دلات با اینکه خودشون هم کم مشکل ندارن
بعضیا که وقتی باهاشون حرف میزنی دیوونه بازیات گُل میکنه و یادت میره همه ی غصه هاتو
و صدای خنده هات گوش فلک رو کر میکنه

.
.
نگو که نیستن
میتونه پدر مادر یا حتی یه دوست خوب باشه
....


نظرات:کاش همون بچه میموندیم!!!

کاش همون بچه میموندیم!!!
یادمه بچه که بودم وقتی میرفتیم قبرستون خیلی حواسم بود که پامو روی قبرا نذارم
اگه پام روی یکیش میرفت جیگرم آتیش میگرفت
چشمامو میبستم و توی دلم براش صلوات میفرستادم و ازش معذرت میخواستم
سال ها گذشت و من بزرگ شدم
نمیدونم امروز روی چندتا قبر پا گذاشتم و صلوات نفرستادم
اما یه چیزو فهمیدم:
ما که حتی دلمون نمیومد پا روی قبر مرده ها بذاریم
امروز چه راحت پا روی احساس زنده ها میذاریم
نظرات:زمان


نظرات:تـا کـی غـم آن خـورم کـه دارم یـا نـه ؟

تـا کـی غـم آن خـورم کـه دارم یـا نـه ؟
ویـن عمـر بـه خوشـدلی گـذارم یـا نـه ؟

پـرکـن قـدح باده که معلـومم نیـست ،
کایـن دم کـه فــرو بـرم بــرآرم یـا نـه .


٠•●ஜ حکیــم عمــر خیــام ஜ●•٠


نظرات:عشق واقعی

هرچقدرکهنه ترمیشوی نوترمیگردی
ای شکوه باشکوه بودن
دوری ات راهرگزندانم ونتوانم
احساسم رابرای توخرج میکنم که خدای احساسی
تحفه ای ارزشمندندارم تاپیشکش کنم
تنهااشکهایم رابربلندای بلندت جامیگذارم
تابارشهای مهربانی
آنهارابه شکوفه های دوستی تبدیل کنند
هیجان درسکوتت رابه وقت صعود
وتحمل درفرودرابرای انتظاردوست دارم…………


نظرات:مهم نیست چی بر سرش می‌آید

شاید دست کم یکبار برای هر زنی
اتفاق افتاده باشد که بخواهد پشت کند

به همه خواسته‌ها و آرزوهای‌ش

و همه چیز را بردارد و برود ..

آنقدر برود که دیگر جز خودش و تنهای‌ش چیزی نماند ..

مهم نیست چی بر سرش می‌آید

مهم این است که خودش خواسته، خودش تصمیم گرفته ..

خودش هم، پای همه سختی‌ها و دردها می‌ایستد ...!!


نظرات:گاهـی اوقـات بایـد بگـذری

گاهـی اوقـات بایـد بگـذری و بگـذاری و بـروی ...

وقتـی مـی مانـی و تحمـل مـی کنـی ،

از خـودت یـک احمـق مـی سـازی !

٠•●ஜ سامـــوئل بکـــت ஜ●•٠


نظرات:نی آب روان ز ماهیان سیر شود

نی آب روان ز ماهیان سیر شود
نی ماهی از آن آب روان سیر شود

نی جان جهان ز عاشقان تنگ آید
نی عاشق از آن جان جهان سیر شود

حضرت مولانا


نظرات:مثل شقایق زندگی كن ...

مثل شقایق زندگی كن ...
كوتاه اما زیبا ...

مثل پرستو كوچ كن ...
فصلی اما هدف مند ...

و مثل پروانه بمیر ...
دردناك اما با عشق .


نظرات:نامحــــرم را برای ما اشتباهی تعریف کرده اند ... !

نامحرم , کسی نیست که در دروس دینی دوران مدرسه خوانده ایم !

"نامحرم کسی ست که چشمِ دیدنِ خوشبختی و موفقیتت را نداشته باشد"

نامحرم ؛ یک غریبه
یا
کسی از فامیل سببی نیست !

او ممکن است از نزدیکترین خویشاوندان یا حتی از اعضای خانواده ات باشد !


"مــــــــن
کسی را میشناسم
کـــــــــ ه
هیچ پیوند نسبی یا خانوادگی ؛ با من ندارد
امـــــــ ا
محرم ترین آدمِ زندگیِ من است . . . ! "


((رفیقِ)) ... :)


نظرات:در برابر هر زن...

در برابر هر زن...

در برابر هر زن ضعیفی که خسته از صفت "ضعیف"است

مردی وجود دارد که از"قدرت کاذب"رنج می برد.

در برابر هر زنی که خسته از صفت "حماقت" است

مردی وجود دارد که از پوشیدن نقاب "عقل نمایی" رنج میبرد.

در برابر هر زنی که خسته از برچسب "احساسی بودن" است

مردی وجود دارد که از "حق گریه کردن و حساس بودن"محروم بوده است.

در برابر هرزنی که از آنکه به عنوان یک "شیء جنسی "قلمداد شود دلگیر است مردی وجود دارد که نگران "توان جنسی" خود است.

در برابر هرزنی که از "دستمزدی" که شایستگیش را دارد محروم است مردی وجود دارد که "مسئولیت اقتصادی" انسان دیگری را بالاجبار به دوش میکشد.

در برابر هر زنی که"اسرار مکانیکی"ماشین را نمیداند مردی وجود دارد که نمیداند چگونه تخم مرغی را آب پز میکنند.

در برابر هر زنی که برای ازادیش قدم بر می دارد مردی وجود دارد که راه آزادی را باز می یابد.

نژاد بشر پرنده ایست با دو بال:یک بال موءنث و یک بال مذکر

تنها اگر دو بال به طور مساوی رشد کند...نژاد بشر میتواند پرواز کند!

حال بیش از هر زمان دیگر میتوان درک کرد که:

علت وجود زن علت وجود بشر است..

"دکتر شریعتی"نظرات:هرگز از آرزوی کسی مگریز

بعضی از آدمها به تو فکر میکنند
بعضی از آنها به تو توجه میکنند

بعضی ها عاشقت میشوند

بعضی ها آرزو دارند هدیه شان را بپذیری

بعضی ها فکر میکنند که تو برای آنها یک هدیه ای

... بعضی ها دلتنگت میشوند

بعضی ها برای موفقییت هایت جشن میگیرند

بعضی ها قدرتت را تحسین میکنند

بعضی ها میخواهند فقط با تو حرف بزنند

بعضی ها تنها میخواهند دستت را بفشارند

بعضی ها میخواهند که تو همیشه شاد باشی

بعضی ها میخواهند تو همیشه سلامت باشی

بعضی ها برایت آرزوی سعادت دارند

بعضی ها میخواهند فقط با تو باشند

بعضی ها فقط حمایت تو را میخواهند

و بعضی ها شانه هایت را برای گریه هایشان ........

و همه احتیاج دارند تا اینها را به تو بفهمانند

اما ؛


هرگز از آرزوی کسی مگریز


شاید این تنها چیزی باشد که آنها در زندگی دارند....!


نظرات:پندهای زندگی


نظرات:عهد کن یارم بمانی

عهد کن یارم بمانی تا قیامت ای رها
اولین و آخرین عشقم بمانی با وفا

کلبه ای با هم بسازیم با ستونی استوار

گر کنارم تو نباشی ، بی قرارم بیقرارنظرات:این آرامش غیر قابل وصفه !!

طرفت بایـــــد برات ..
یه تکیه گاه محکم باشه !!
که هر وقت کم آوردی
بدونی تنهـــــــا نیستی و
همیـــــــشه و همه جا
هواتو داره ...
این آرامش غیر قابل وصفه !!نظرات:معجــــــزه

معجــــــزه ،

اون کسیه که میتونه تو یه ثانیه

و با یه حرفش حالتو عوض کنه.


نظرات:موسیقی و در آخر سکوت محض

موسیقی و در آخر سکوت محض،

تنها آغوشی بود که هرگز گوشهایم را ترک نکردند.

ژان کلود دیونا- شاعر فرانسوی (1799-1846)


نظرات:با احساسات دیگران بازی نکنید.


با احساسات دیگران بازی نکنید.
زیرا ممکن است شما برنده شوید اما ...
قطعا آن فرد را برای همیشه از دست خواهید داد !
نظرات:باﯾـــــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ

باﯾـــــﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ،
ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ..
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟــــﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﺩ .
ﺁﻧﻘـــــﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ..
بیقرار شود،
ﺍﯾــــﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ...


نظرات:یک "زن"...

یک "زن" می تواند خیلی "مرد" باشد....
وقتی از "نا مردیِ" یک "مرد" چشم می پوشاند...


نظرات:اخرین مطالب