آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:زندگی است دیگر ...

زندگی است دیگر ...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ،
به این سالها که به سرعت برق گذشتند،
به جوانی که رفت،
میانسالی که می رود،
حواست باشد به کوتاهی زندگی، به زمستانی که رفت ،
بهاری که دارد تمام می شود کم کم، ریز ریز، آرام آرام، نم نمک...
زندگی به همین آسانی می گذرد ...

نظرات:ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

 

 

ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ,
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻨﯽ,
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﺪ !...
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺴﺖ!!!


نظرات:سکوتم بلندترین فریادِ

سکوتم بلندترین فریادِ
درونم شد.
نگاهم مات ترین نگاهِ زمانه.
وآنگاه ،
که تو خندیدی،
خنده ی تو تلخ ترین
شراب هفت ساله.
چقدر سکوتم
آشناتر از خنده توست.

نظرات:پانتومیم

 

نظرات:زیر باران رحمت اللهی

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

اگر فنجانی کوچک زیر باران نگاه دارید ،
به اندازه همان فنجان به شما می رسد !
اگر کاسه بزرگی نگاه دارید ...
به همان اندازه در آن آب جمع می شود .
چه ظرفی در زیر باران رحمت اللهی قرار داده اید ؟
جان راجر


نظرات:رفیقان دوستان ده ها گروهند

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

رفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند
به ظاهر دوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاکبوسند
ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش و نه راحت رسانند
گروهی دیده ناپاکند هشدار
نگاه خود به هر سو می دوانند
بر این بی عصمتان ننگ جهان باد
که چون خوکند و بل بدتر از آنند
ولی یاران همدل از سر لطف
به هر حالت که باشد مهربانند
رفیقان را درون جان نگهدار
که آنها پر بهاتر از جهانند...

فریدون مشیری


نظرات:«باید» به جای «شاید» و «آیا» بیاورم

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
می‌خواستم که ولوله بر پا کنم ولی ...
با شور شعر محشر کبرا کنم ولی ...
با نی به هفت بند غزل ناله سر دهم
با مثنوی رهی به نوا وا کنم ولی ...
تا باز روح قدسی حافظ مدد کند
دم می زدم که کار مسیحا کنم ولی ...
فریاد را بکوبم پا بر سر سکوت
یا دست کم به زمزمه نجوا کنم ولی ...
دل بر کنم از این دل مرداب‌وار تنگ
با رود رو به جانب دریا کنم ولی...
این بی‌کرانه آبی آیینه‌ی تو را
با چشم تشنه سیر تماشا کنم ولی ...
«باید» به جای «شاید» و «آیا» بیاورم
فکری به حال «گرچه» و «اما» کنم ولی ...

نظرات:این لحظه ها هرگز تکرار نخواهند شد...!

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

فریب دایره ای بودن ساعت را نخورید،

زمان روی یک خط مستقیم در حال حرکت است.

این لحظه ها هرگز تکرار نخواهند شد...!


نظرات:پل‌ها را خراب نکنید ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
پل‌ها را خراب نکنید ...
 
از اینکه مجبور خواهید شد ،
 
چند بار دیگر از آن رودخانه عبور کنید ،
 
متعجب خواهید شد ... !
...

نظرات:ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ….

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﮔﻠﻮﯼ ﺧﺸﮏ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯﮐﺎﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ …
ﻭ ﺑﺎﻏﯽ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺍﺱ ﻫﺎ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ،
ﮔﻠﯽ ﺑﺎﻻﺭﻭﻧﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﻭ ﮐﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ …ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ …. ﻭ ﮐﻮﻫﯽ ﺳﺨﺖ ….
ﻋﻘﯿﻖ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﻪ ﻭ ﻣﺮﻣﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ..
ﮔﻠﯽ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ….
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …

نظرات:ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست.........

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست

دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست

در معرفتش همین قدر دانم

ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست.........


نظرات:وای که این دریافت چقدر لذت بخش است

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

تو عزیز هرگز نمی‌دونی که معجزهٔ بعدی زندگی‌ات کی‌ و کجا می‌خواهد اتفاق بیفتد

پس آماده باش،

آغوشت را برایش باز کن،

هیجان داشته باش و دریافتش کن.

وای که این دریافت چقدر لذت بخش است


نظرات:آدم هایی با دل های بزرگ ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
آدم هایی با دل های بزرگ ، دیر اعتماد می کنند ،
 
ولی زمانی که اعتماد کردند ، هرگز به اطمینانشان شک نمی کنند ...
 
دیر دل می بندند ، اما زمانی که دل بستند ، هرگز ریسمان پیوند را به راحتی پاره نمی کنند ...

| امیل زولا |

نظرات:آدمهارو زیاد امتحان نکن

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

آدمهارو زیاد امتحان نکن

گاهی خیلی راحت یه نفرو

به خاطر یه اشتباه از دست میدی...!

"آلبر کامو "

 


نظرات:رفتی، بخدا گر هوسم بود بسم بود

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
میخواهم و میخواستمت تا نفسم بود
میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود

عشق تو بسم بود که این شعله بیدار
روشنگر شب های بلند قفسم بود

آن بخت گریزنده دمی آمد و بگذشت
غم بود که پیوسته نفس در نفسم بود

دست من و آغوش تو هیهات که یک عمر
تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود

بالله که جز یاد تو گر هیچ کسم هست
حاشا که بجز عشق تو گر هیچ کسم بود

لب بسته و پر سوخته از پیش تو رفتم
رفتی، بخدا گر هوسم بود بسم بود

فریدون مشیری

نظرات:صبور باش ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
روزى مى رسد كه حتى رنج هایت به كار خواهد آمد؛
 
صبور باش ...

نظرات:چه میکنیم که اینگونه هنرمند شدیم ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

بی محابا نوشتن ، خواندن ..
فریاد زدن ، سکوت کردن ، اشک ریختن ...
این همه فعل را به حرکت در اوردن ..
آنهم فقط برای لحظه ای توقف نکردن ...
و یا حتی پشت سر خود را از آینه نگاه نکردن ..
چه میکنیم که اینگونه هنرمند شدیم ..
بازی گرفتن فعل ها در خود خواهی محض ..
شاید خبر نداریم افعال فقط بخاطر من و تو به حرکت در نمی ایند .....


نظرات:همچو انعکاس ماه

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:
 
انسان های خوب
 
همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند
 
لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند.

نظرات:چه رابطه ای است بین قلب و گفتار ....

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
چه رابطه ای است بین قلب و گفتار ....
 
طینت خوب ، گفتار نیکو به ارمغان می آورد .
 
درون زیبا نیازی به فریاد ندارد ، چون مهرورزی همگان در روح تو می زیند .
 
آموختن دوست داشتن بدون انتظار و بدون کنترل ساده ، اما جدی است .
 
اگر یافتی کسی را که بی لمس عاشق تنت شد .
 
بی دریافت عاشق روحت شد .
 
بی دیدار در آغوشت گرفت آن مهر خدایی است .
 
از دست مده ...

نظرات:چشم انسان ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

چشم انسان مثل میکروسکوپ میباشد ..

دنیا را بزرگتر از آنچه واقعیتش است نشان میدهد ..


نظرات:قلبت زیبا ببیند، کافیست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

همیشه لازم نیست چهره ای زیبا داشته باشی

یا صدایی دلنشین

همین که قلبت زیبا باشد

قلبت زیبا ببیند، کافیست

داشتن قلبی زیبا تا اندازه ای خاص هست

که بتوانی خیلی ها را مجذوب خود کنی


نظرات:رها کنی…

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

کاش غصه هایت را در کوله پشتیی بگذاری

بزنی به دامان طبیعت…

آن ها را زیر درختی بگذاری…

بعد با خیال راحت میان دشت شقایق خودت را

رها کنی…


نظرات:ما آیینه نیستیم

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

خوب بودن را منوط به دیگران نکن
و بد بودن خود را به علت بد بودن دیگران توجیه نکن،
ما آیینه نیستیم؛
مشک را گفتند چرا با هر که نشینی از بوی خوشت به او می دهی؟
گفت: زیرا ننگرم که با که ام؛ به آن نگرم که من کیم …


نظرات:گوش به نوای درون خود بسپارید

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

شما رهبر ارکستر سمفونیک افکار و احساسات خویش هستید.

نباید گامهای خود را با ص. دای طبل و شیپور دیگران هماهنگ کنید.

گوش به نوای درون خود بسپارید

نواهایی که از درونتان بر میخیزد را هدایت کنید.

"دکتر حسین الهی قمشه ای"


نظرات:زندگی را دریاب...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

زندگی را دریاب...که زندگی حبابی بیش نیست .
با زندگی عطوفت نما ... که زندگی عطش کویری بیش نیست.
زندگی را به فردا واگذار مکن ... که دقایقی بیش نیست .
به زندگی بنگر با چشم دل ... که زندگی نقاشی بیش نیست .
زندگی را به خاطر بسپار ... که زندگی خاطراتی بیش نیست.
زندگی در غربت و سیاهی ... سرابی بیش نیست.
زندگی را انگونه که دوست داری نخواه ... که حسودی بیش نیست.
زندگی تو را به دور دستها می برد ... رویای خوشی بیش نیست.
زندگی را در انبوه گلهای دشت بیاب ... که زندگی شقایق عاشقی بیش نیست.
زندگی درک زیبایی گلهاست

نظرات:فقط یک دلیل دارد

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست

که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد

همه چیز برمی گردد به اولویت های آن آدم

اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت

فقط یک دلیل دارد

تو جزو اولویت هایش نیستی...!

" پائولو کوئلیو "

 

 

 


نظرات:باز این دل سرمستم دیوانهٔ آن بندست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

باز این دل سرمستم دیوانهٔ آن بندست
دیوانه کسی باشد، کو بی‌دل و پیوندست
سرمست کسی باشد، کو خود خبرش نبود
عارف دل ما باشد، کوبی عدد و چندست
در حلقهٔ آن سلطان، در حلقه نگینم من
ای کوزه بمن بنگر، من وردم و شه قندست
نه از خاکم و نه از بادم، نه از آتش و نه از آبم
آن چیز شدم کلی، کو بر همه سوگندست
من عیسی آن ماهم، کز چرخ گذر کردم
من موسی سرمستم،کالله درین ژنده‌ست
دیوانه و سرمستم، هم جام تن اشکستم
من پند نپذیرم، چه جای مرا پندست؟
من صوفی چرا باشم؟ چون رند خراباتم
من جام چرا نوشم؟ با جام که خرسندست؟
من قطره چرا باشم؟ چون غرق در آن بحرم
من مرده چرا باشم؟ چون جان ودلم زندست
تن خفت درین گلخن جان رفت دران گلشن
من بودم و بی‌جایی، وین نای که نالندست
از خویش حذر کردم، وز دور قمر جستم
بر عرش سفر کردم، شکلی عجبی بستم


نظرات:آخرش هم آدمی را هیچ چیز آدم نکرد...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

بی تو آن ظلمی که شادی کرد با من؛ غم نکرد
گریه هم یک ذره از اندوه هایم کم نکرد
آن قدر دنیای ما با هم تفاوت داشت که-
خطبه های عقد هم ما را به هم محرم نکرد
راز دور افتادنم از خویش را از کس نپرس
هیچکس ظلمی که من بر نفس خود کردم نکرد
نیست تأثیری در ایما، لالها فهمیده اند
اینکه ده انگشت، کار یک زبان را هم نکرد
نه هراس از آتش دوزخ، نه اخراج از بهشت
آخرش هم آدمی را هیچ چیز آدم نکرد...


نظرات:زندگی قمار خطرناکیست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

گاهی برای اثبات بزرگی باید خطر کرد، چون ...

زندگی قمار خطرناکیست،

کنار بنشینی به هیچ نمیرسی!!!


نظرات:اخرین مطالب