آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:تنها و تنها مجبوری خود باشیگل سرخ زیبا می شکفد چون تلاش نمی کند نیلوفر باشد و

نیلوفرها اینگونه زیبا می شکفند چون چیزی از افسانه شکفتن گلهای دیگر نمی دانند همه

چیز در طبیعت زیباست چون تمام پدیده ها آزاد از رقابت اند،

هیچ یک نمی خواهد دیگری باشد همه به راه خود می روند.

ونکته همین جاست!

خود باش و از یاد مبر هر کاری کنی نمی توانی غیر از خود باشی.

تمام دست و پا زدن ها عبث است.

تنها و تنها مجبوری خود باشی


نظرات:افروختن و سوختن و جامه دریدن
آهو زتو آموخت به هنگام دویدن

رم کردن و ایستادن و واپس نگریدن

پروانه زمن٬ شمع زمن ٬گل زمن آموخت

افروختن و سوختن و جامه دریدن


نظرات:" به مقصد رسیده است"

بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها!

کسی که دروغ نمی گوید،

کسی که مهربان و با انصاف است،

کسی که از رنج دیگران اندوهگین می شود و

از شادمانی دیگران شاد است...

کسی که انسان را و پرنده را و گیاه را و زمین را، محترم می دارد،

" به مقصد رسیده است"...

از هر راهی که رفته باشد!

نظرات:می رود........!

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

روزی می رسد که خواهی فهمید
یک زن ، هر چقدر هم عاشق باشد؛
هر چقدر هم خود آزار
و هر چقدر هم دیوانه

سردی که ببیند؛

هر چقدر هم بی مقصد باشد
هر چقدر هم بی خانه
پای رفتنش فلج نمی شود ..!
می رود........!


نظرات:زندگی را ورق بزن

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

 

زندگی را ورق بزن
هر فصلش را خوب بخوان
در فصل کاشت با بهار برقص
در فصل داشت با تابستان بچرخ
پس از برداشت
در پاییز کنار دیوار بنشین
و چپقت را روشن کن
...با زمستان کنار کرسی بنشین
شاهنامه بخوان و استکان استکان چای
به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

... مبادا ... مبادا زندگی را
دست نخورده برای مرگ بگذاری


نظرات:گاهى بهترین كارى كه ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

گاهى بهترین كارى كه میشه كرد ؛
نه فكرِ ، نه خیال ، نه تعجب ، نه ناله و زارى
فقط باید یك نفس عمیق كشید ،
وایمان داشت كه بلاخره همه چیز ،
اون جورى كه باید درست میشه


نظرات:همه را باور کردن...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

 

همه را باور کردن ، خطرناک است !

اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است . . .

( آبراهام لینکلن )

 


نظرات:دوست خوب

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

 

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک می کند با وجود غمها محکم بایستیم ....
درست مثل چتر،
که باران را متوقف نمی کند ،
اما کمک می کند آسوده زیر باران بایستیم


نظرات:خودت خودت را بساز

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:

 

با خودتان خوب تا کنید

با خودتان که خوب تا نکنید

روزگار شما را تا میکند

می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛

به یک مقصد نامعلوم

خودت به جان خودت بیفت

خودت خودت را بساز

خودت مواظب خودت باش

وگرنه دیگران به تو هر شکلی

که دلشان بخواهد می‌دهند.


نظرات:انسانها چه زود فراموش میکنند

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:جمعه بیست و یکم شهریور 1393
 • عنوان موضوع:


نظرات:ابراز احساسات علامت قدرت است


نظرات:ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ

ﺟﻮﯾﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺵ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ
ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺄﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﯼ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ
ﺗﻮ ﻭ ﻣﻦ


نظرات:از آن لذت ببر!

زندگی یك آواز است ، آن را بخوان!

زندگی یك بازی است ، آن را بازی كن!

زندگی یك مبارزه است ، با آن مقابله كن!

زندگی یك رویا است ، به آن واقعیت ببخش!

زندگی یك فداكاری است ، آن را عرضه كن!

زندگی یك عشق است ، از آن لذت ببر!

 


نظرات:آیاﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ؟

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ
آیاﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ؟

 

 

 

 


نظرات:ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ

ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ !
ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ !
ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﻢ
ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ
ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺩﮔﯽ
ﺍﺯ ﺑﻴﻬﻮﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ...

 


نظرات:مقصر "دلِ دیوانه ی" ماست...

وحشت از عشق که نه،
ترس ما فاصله هاست،
وحشت از غصه که نه،
ترس ما خاتمه هاست،
ترس بیهوده نداریم، صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست،
کوله باریست پر از "هیچ" که بر شانهِ ماست،
گله از دست کسی نیست،
مقصر "دلِ دیوانه ی" ماست...

 


نظرات:باید صبور بود ،،،،،،، اما همیشه مصمم

درزندگی بایدبمعنای واقعی ،

سرسختی و استواری ومصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جستجو کرد؛

گاهی کوتاه آمدن لازم است؛

گاهی نگریستن بسمت دیگر جایز است ؛ 

باید صبور بود ،،،،،،، اما همیشه مصمم

 


نظرات:بعضی ها را

بعضی ها را
بدرقه کنید حتی اگر لایق بدرقه نباشند..
بدون کنار زدن پنجره..بدون سربرگرداندن به عقب..
بعضی ها را


نظرات:زحمت کاشتن یک گل سرخ

ذهن ما باغچه است،گل در آن باید کاشت
و نکاری گل من، علف هرز در آن می روید.

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است!
گل بکاریم بیا تا مجال علف هرز فراهم نشود.
بی گل آرایی ذهن
نـازنـیـن،نــازنـیـن،
هرگز آدم، آدم نشود... !


نظرات:زندگی در گذر آینه ها جان دارد

زندگی در گذر آینه ها جان دارد
با سفرهای پر از خاطره پیمان دارد
زندگی خواب لطیفی است که گل می بیند
اضطراب و هیجانی است که انسان دارد
زندگی کلبه ی دنجی است که در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد
گاه با خنده عجین است و گهی با گریه
گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد
زندگی مرد بزرگی است که در بستر مرگ
به شفابخشی یک معجزه ایمان دارد
زندگی حالت بارانی چشمان تو است
که در آن قوس و قزح های فراوان دارد
زندگی آن گل سرخی است که تو می بویی
یک سرآغاز قشنگی است که پایان دارد

 


نظرات:شش آیین زندگی

شش آیین زندگی

قبل از دعا،ایمان داشته باش

قبل از صحبت کردن گوش کن

قبل از خرج کردن،بدست بیار

قبل از نوشتن،فکر کن

قبل ازتسلیم شدن تلاش کن

و قبل از مردن زنده گییییییییییییی کن

 


نظرات:عشق هنوز زیباست


نظرات:باید دید و نگرش عوض شود

زندگی زیباست …

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز …

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز …


نظرات:زمین جای غریبی ست

یادم باشد
بعد از مرگم
به خدا بگویم:
زمین جای غریبی ست
آدم های عجیبی دارد
خوشبختی
رویای دیرینه ی آن هاست
اما زیبا زندگی نمی کنند
عاشقی را هر روز زیر لب زمزمه می کنند
اما با عشق زندگی نمی کنند
لبخند برایشان کیمیاست
آنچه که هست را قدر نمی دانند
برآنچه که نیست افسوس می خورند
یادم باشد
بعد از مرگم
به خدا بگویم:
زمین جای غریبی ست
آدم های عجیبی دارد . . .

 


نظرات:محبت کردن آدم ها را دست کم گرفته ایم

میدانی؟
محبت کردن آدم ها را دست کم گرفته ایم، آدم های مهربان را نادیده میگیریم،
آن ها که قلبشان پاک است، دلشان صاف است را نادیده گرفته ایم...


نظرات:عبادت

عبادت به معنای گفتن چیزی به خدا یا طلب چیزی از او نیست. عبادت یعنی گوش سپردن به خدا. اگر قرار باشد كلمه ای به خدا بگویی، آن كلمه فقط می تواند یك تشكر باشد. یك آری ساده كافی است.

اما در سراسر دنیا به آموزش عباداتی غیر ضروری می پردازند و مردم آن عبادتها را طوطی وار تكرار می كنند.

عبادت معنای واقعی خود را از دست داده و به مراسمی تشریفاتی تبدیل شده. قراردادی شده است.
تو باید عبادت راستین را بیاموزی.

عبادت واقعی همان سكوت كردن و گوش دل سپردن به خداست ...

 


نظرات:رو قصه دگر کن

گفتی مرا به خنده:
«خوش باد روزگارت»
کس بی‌تو خوش نباشد
رو قصه‌ی دگر کن .....
"حضرت مولانا"


نظرات:زندگی است دیگر ...

زندگی است دیگر ...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ،
به این سالها که به سرعت برق گذشتند،
به جوانی که رفت،
میانسالی که می رود،
حواست باشد به کوتاهی زندگی، به زمستانی که رفت ،
بهاری که دارد تمام می شود کم کم، ریز ریز، آرام آرام، نم نمک...
زندگی به همین آسانی می گذرد ...

نظرات:ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

 

 

ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ,
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻨﯽ,
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﺪ !...
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺴﺖ!!!


نظرات:اخرین مطالب