• نویسنده:مریم
 • تاریخ:دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲
 • عنوان موضوع:
آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:لیاقت

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:


نظرات:چون باران باش...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

 

چون باران باش...
آنچنان نرم و مداوم ببار؛
تا باعث شکوفایی گردی.
بدون آنکه ریشه ها را از جای در آوری…

 


نظرات:وارثان شکوه ملکوت

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

 

 
"آنان که توان آزردن دارند ولی هیچ کس را نمی آزارند
 
بدرستی که وارثان شکوه ملکوت اند "
 
«شکسپیر»
 

نظرات:گاهی آتش درونمان خاموش می شود

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:
 

گاهی آتش درونمان خاموش می شود

و با جرقه ای از سوی انسانی دیگر دوباره روشن می شود.

همۀ ما دلیلی ویژه داریم تا با احساس ژرف قدرشناسانه دربارۀ افرادی بیندیشیم

که شعلۀ وجودمان را روشن کرده اند.


نظرات:آرامش نابینا

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:


نظرات:دست و پا گر بشکند با نسخه درمان می شود

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

 

دست و پا گر بشکند با نسخه درمان می شود
چشم گریان هم دمی با بوسه خندان می شود
سیل باران گر ببارد از نسیم صورتی
غم مخور با خنده ای از دیده پنهان می شود
مختصر گویم اگر ویران شود کاشانه ای
جای هر ویرانه ای کاخی نمایان می شود
یا که اید سوز غم تا بشکند غم خانه را
گر که باشد همتی میخانه بنیان می شود
چون مریدی می کشد رنج ریاضت سال ها
عاقبت با پیر خود هم سوی رندان می شود
ای خدا هرگز نبینم بشکند قلب کسی
دل شکسته باطنش از ریشه ویران می شود.....!


نظرات:هوس یا اختیار؟

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

 

هوس یا اختیار؟
هرچه بود حوا به لذت آفریده و آفرید
مرا از خواهش باده نران
از هم آغوشی لب و شراب
من هوس را گاه به اختیارم،انتخاب میکنم
جواب خدایم با من

 

 

 

 

 


نظرات:نشاید که عاشقی کنم...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

نشاید که عاشقی کنم...
ولی تو اگر گاهی
هر از گاهی
بارانی زد
و یا هوای دلت گرفت
به عشق ایمان بیار و بدان
تا سوزی نباشد
سازی کوک نمیشود


نظرات:یادمان باشد...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

یادمان باشد ؛ در این گرانی

احساس مان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم

که سرانجامش ورشکستگی است !!!


نظرات:بـاور ایـن سـاده بـودن هـاستـــــــــــ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:
 
همــه چیــز سـاده استــــــ
زنـدگــی... عشــق...
دوستـــــــ داشتــن... عـادتــ کــردن...
رفتــن... آمــدن...
امــا چیــزی کـه ســــــاده نیستـــ
بـاور ایـن سـاده بـودن هـاستـــــــــــ...

نظرات:باید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:
 

 

باید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !
نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . .دست ِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت !چتر ماتــم را . . .به دست ِ خیــس باران داد !
کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند !
نباید در حصار میـله ها با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد...


نظرات:اعجاز ما همین است!

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:

 
اما
اعجاز ما همین است!
ما عشق را به مدرسه بردیم!
در امتداد راهرویی کوتاه
در آن کتابخانه ی کوچک
تا باز این کتاب قدیمی را
که از کتابخانه امانت گرفته ایم
-یعنی همین کتاب اشارت را-
با هم یکی دو لحظه بخوانیم...
ما بی صدا مطالعه میکردیم
اما کتاب را که ورق میزدیم
تنها گاهی به هم نگاهی...
ناگاه
انگشتهای هیس!
ما را از هر طرف نشانه گرفتند!
انگار
غوغای چشمهای من و تو
سکوت را در آن کتابخانه رعایت نکرده بود...
استاد قیصر امین پور

نظرات:اگر خواستی ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:


نظرات:امواج زندگی‌ را بپذیر

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
 • عنوان موضوع:


 

امواج زندگی‌ را بپذیر ،
حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرند...
آن ماهی‌ آسوده که بر سطح آب میبینی‌ ،
مرده است..


نظرات:آدم های بازنده

 

آدم های بازنده به زحمت زندگی نمی ارزند
اصلا حضورشان به هیچ کجای زندگی بر نمی خورد..
آدم های بازنده
وصله ناجور دنیا هستند و سربار زندگی...
لب و لوچه امیدشان آنقدر آویزان است که
بساط مرگ در زندگی شان پهن باشد ..
زندگی دلش به حال آدم های بازنده نمی سوزد و
دنیا بیکار نیست که دل آدم های بازنده را به دست بیاورد ..
باور کن ...
غلط های املایی سرنوشت همیشه قابل ویرایش اند.. اگر
دست روی دست تقدیرت نگذاری.. اگر
مشایعت کنی خودت را در میان اتفاق های ناخوشایند.. اگر
بجنگی تا جهنم کنونی ات را زمین گیر کنی..
.
.
نا امید که شدی، بر سر زندگی ات قمار کن..
روزگار عجیب به آدم های جسور روی خوش نشان می دهد..


نظرات:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﻭﮔﺪﺍ

 

ﭼــﻪ ﺣﻘﯿــﺮﻭﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳــﺖ ﺁﻥ ﮐﺴــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﻣﻐــﺮﻭﺭﺍﺳﺖ !
ﭼــﺮﺍ ﻛـــﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧــﺞ ، ﺷــــﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑــﺎﺯ ﻫـﻤــﻪ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒــﻪ ﻗــــﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـــﺪ.
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﻭﮔﺪﺍ
ﺩﺍﺭﺍ ﻭﻧﺪﺍﺭ ﻗﺒﺮﺍﺳﺖ


نظرات:ولی جوان میمیرند.

 
آنهایی که عمیقا یکدیگر را دوست دارند،هرگز پیر نمیشوند.
 
آنها ممکن است از سالخوردگی بمیرند،ولی جوان میمیرند.

نظرات:از کوزه همان برون تراود...


نظرات:بی قیدوشرط عشق بورزیم

 

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی ودستهای خودت خیس نشود
چه زیباست
بی قیدوشرط عشق بورزیم
بی قصدوغرض حرف بزنیم
بی دلیل ببخشیم
وازهمه مهمتر
بی توقع
به تمام موجودات محبت کنیم...
عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند...
اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند،
شیطان در تنهایی خود خواهد مرد.


نظرات:هر سکوتی نشان از ضعف نیست...

 

هر سکوتی نشان از ضعف نیست... دانشجویی میگفت:
یکی از دکترهای دانشگاه ما که استاد هم بود،
ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او میخندیدم...! . .
.
تا اینکه
برامون مشخص شد
اون ساعت تنها دخترش بوده
که اونو از دست داده بوده... دلهایی هست که درد میکشند،اما دم نمیزنند... همیشه سکوت،دلیل بر عدم قدرت شخص بر جواب دادنش نیست...
خیلی ها هستند که سکوت اختیار میکنند،
تا کسی را جریحه دار نکنند... خیلی ها هستند سکوت اختیار میکنند...،
چون درد دارند و حرف زدنشان دردشان را بیشتر میکند... خیلی ها هستند می دانند که حرف زدن در بعضی مواقع فایده ای ندارد... خیلی ها هم هنگام عصبانیت سکوت اختیار میکنند تا کسی را از دست ندهند...!


نظرات: 

دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم
کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بربستم
تویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم
بدین قبله نماز آرم به هر وادی که من هستم
.............
مولانا


نظرات:دلتنگ مشو

 
اگر تورا دشمنی می باشد دلتنگ مشو
 
که هر که را دشمنی نباشدبی قدر و بها می باشد.

نظرات:ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !!!

 

 

 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ
ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ !
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ...
ﻭ ... ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ !
..................

 


نظرات:امروز ...

 

امروز ، امروزه
امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر محبت کنی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و مهربون باش
امروز هر چقدر دلها رو شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیره پس شادی بخش باش
امروز هر چقدر نفس بکشی جهان با کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه پس از اعماق وجودت نفس بکش
امروز هر چقدر ارزو کنی چشمه ی ارزوهات خشک نمیشه پس ارزو کن
امروز هر چقـــــــــــــــــــــــــــــدر خدا رو صدا کنی خدا خسته نمیشه پس
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداش کن
اون منتظر توست
منتظر ارزوهات ، خنده هات ، گریه هات ، ستاره شمردنات و
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشق بودنات
صداش کن
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا جونم ، دوستت دارم بی حد و اندازه


نظرات:محاکمه کردن خود


نظرات:ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ

 
ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﭘﺘﮏ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
...............

نظرات:متعهدی یا نه!؟

 
میپرسند مجردی یا متاهل؟
بنظرم بهتره بپرسیم متعهدی یا نه!؟
چون تجربه نشان داده نه مجرد بودن نشانه تعلق خاطر نداشتن به کسی ست و نه متاهل بودن نشانه تعهد و وفاداری!
همه ی قراردادها را که روی کاغذ های بی جان نمی نویسند!
بعضی از عهد ها را روی قلب هایمان می نویسیم...
حواسمان به این عهد های غیر کاغذی باشد...
شکستشان یک آدم را می شکند...!

نظرات:دوستت دارم


نظرات:سخاوت به دل است ...

 

سخاوت به دل است ...نه دست!

اگر دلت نلرزید...

دستانت به زیبایی سخاوتمند می شود !!!!!!


نظرات:اخرین مطالب